Köztérképes kapcsolódás

2011-ben kezdtünk Örssel egyeztetni, hogy disszertációjának adatbázisát az akkori Szoborlap aloldalaként nyitjuk ki, a két adatbázis kölcsönös épülését célul kitűzve. Sok munka és viszontagság után megszületett a "Hősi Emlék" tematikus testvér-adatbázisunk, amit szeretettel ajánlok minden látogatónak és Köztérkép-tagnak.

Ha új információtok van, használjátok a Kiegészítés funkciót, speciális kérdés esetén pedig keressétek Örsöt a Köztérképen keresztül.

Kellemes böngészést kívánok!

Pál Tamás
üzemgazda

Mi ez?

Az I. világháború magyar vonatkozású köztéri, valamint közösségi hősi emlékeinek adatbázisa

Somfay Örs, az adatbázis gazdájának bevezetője

A „Nagy Háború” kitörésének századik évfordulója alkalmából, több mint 10 éves kutatómunka eredményeként jött létre az itt látható online, ingyenes adatbázis. Induláskor 3556 magyar vonatkozású, a Kárpát-medence magyar lakta területein található hősi emléket tartalmaz a gyűjtemény, ami egy nagyságrenddel nagyobb minden eddigi összefoglalónál, és reményeim szerint a jövőben mind számbelileg, mind pedig adattartalmát illetően tovább fog bővülni, pontosabbá válik. Az eddig készült legnagyobb országos szintű magán és hivatalos gyűjtések adatait és képi anyagát is tartalmazza az adatbázis, és közel 15.000 db fotó illusztrálja. Olyan hősi emlékekről is van információnk, amikhez jelenleg még nem sikerült képet társítani. A Köztérkép rendszerén belüli online publikálás reményeim szerint újabb lehetőséget teremt majd arra, hogy képileg és tartalmilag is újabb értékes információkkal gazdagodhasson a gyűjtemény.

Az adatbázissal párhuzamosan elkészült egy, a témát több oldalról is részletesen feldolgozó doktori disszertáció is. Ebben a történeti háttér, a részletes statisztikai és formai-tartalmi elemzés mellett, fontos fejezetet képez az I. világháború első hősi emlékei körének meghatározása térben, időben és tartalmi szempontból is. Jelen online adatbázisba is csak azon alkotások kerülhettek és kerülhetnek be, amelyek megfelelnek az alább megfogalmazott kritériumoknak:

„I. világháborús hősi emléknek tekintem azokat a tárgyiasult, maradandó anyagú és formájú alkotásokat, amelyek tartalmukban köthetőek az első világháborúhoz és az ott elhunyt katonákhoz. Egyértelműen kifejezik az alapítók kegyeleti és emlékeztető szándékát a háború hősi halottai iránt, továbbá megjelenésükben és kifejezéstárukban a közösségi, és nem csak a személyes emlékeztetés eszközeiként funkcionálnak. Sem az alapítói szándék tekintetében, sem pedig a tartalmi megjelenés szempontjából nem követelmény a fentiek önálló megjelenése, vagyis a hősi emlék tartalmát és funkcióját tekintve többrétű is lehet, de az egyéb tulajdonságai nem befolyásolhatják az alapvető kegyeleti, emlékeztető funkciót. Azon speciális esetekben, amikor a fenti kritériumok alapján sem egyértelmű a besorolás, döntő fontossággal bír a befogadó közeg viszonyulása az emlékműhöz, amit legkönnyebben az emlékmű köré szerveződő ünnepek, események alapján lehet meghatározni.”

Az I. világháború hősi emlékeinek fajtái megjelenésük szerint

Építészeti alkotás Szobrászati alkotás Emlékmű
Hősök temploma Hősök szobra Hősi emlékmű
Hősök kápolnája Hősi síremlék Hősök oltára
Hősök kapuja A nemzeti áldozatkészség helyi szobra Hősi oltárkép
Hősök szobája Szentháromság szobor Hősök harangja
Hősök kilátója Hősi dombormű Hősök fala
Hősi kripta Hősök emlékládája
Hősök kútja Hősök emlékládája
Hősök kútja Hősi kereszt
Harangláb Hősök kopjafája
Örökmécses
Emléktábla Kertészeti alkotás Intézmény
Egyszerű emléktábla Hősök temetője Anya és csecsemővédő intézet
Emléktábla domborművel Hősi sírkert Kisdedóvó
Hősök ligete Hősök háza
Hősök kertje Hősök emlékiskolája
Hősök fasora